UYISENGA NI IMANZI

Call Us (+250) 788-305-007

Open Hours  Mon – Fri: 9.00 am – 5.00 pm

Saturday: 9:00-13:00

INZIRA ZO GUTANDUKANA N’UBUBABARE BWO MU MUTIMA, IBITEKEREZO N’AMARANGAMUTIMA

Nyuma yo kunyura mu buzima bukomeye, mu bibazo, mu ntambara, mu bukene, gutsindwa, n’ ibindi, akenshi umuntu ariyanga akumva ko nta ntege afite nta bushobozi, nta bwenge nta gishoro, ndetse akemera ko ibibazo byamubayeho karande. Rimwe na rimwe yemera ko guhinduka bidashoboka. Akumva agomba kwibanira nabyo. Izo ngorane zibikamo umuntu amarangamutima, ibyiyumviro, ibitekerezo, imyumvire n’ […]